Thành tích - khen thưởng

Ngày đăng: 17/01/2018 - 10:01

 

   

Ghi nhận những thành tích đóng góp của Nhà xuất bản trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Đảng và Nhà nước ta hai lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác cho Nhà xuất bản và các tập thể, cá nhân trong Nhà xuất bản. Đặc biệt, năm 2005, Nhà xuất bản đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta. Năm 2010, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Nhà xuất bản, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao tặng Nhà xuất bản bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển”.

Năm 2013, Nhà xuất bản vinh dự được Đảng, Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất và nhiều huân, huy chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp trong việc hợp tác biên tập, xuất bản, đào tạo cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất cho Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào, góp phần bồi đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

pb 70 nam NXB14a

 

Danh hieu anh hung

Năm 2015, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bình luận