Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016

cuc dien 163Tác giả: Trần Bách Hiếu

Số trang: 224 trang

Giá tiền: 53.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nôi dung cuốn sách tập trung nghiên cứu, phân tích, lý giải chuyên sâu về những diễn biến chính trị nổi bật diễn ra tại Đông Á...

Luật nghĩa vụ quân sự (Hiện hành)

luat nghia vu quan su 153Tác giả: Quốc hội

Số trang: 60 trang

Giá tiền: 14.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

... Luật gồm 9 chương, 62 điều, so với Luật cũ giảm 02 chương, 09 điều do bỏ Chương “Việc phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp”...