Phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Hỏi - đáp)

Phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Hỏi - đáp)
Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 115.000 đ
Xuất bản: Quý IV/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Lý tưởng cao đẹp của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, đối với mỗi cá nhân, được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm khát khao, vinh dự lớn lao, mà còn phản ánh kết quả quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành để từ một quần chúng ưu tú trở thành đảng viên Đảng Cộng sản.

  Cuốn sách Phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 54 câu hỏi - đáp, cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là đối tượng đoàn viên, thanh niên, lực lượng kế cận bổ sung cho đội ngũ của Đảng có được những nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành đảng viên; về những trách nhiệm mà đảng viên phải thực hiện, về tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên, làm cơ sở để người muốn trở thành đảng viên phấn đấu, rèn luyện cũng như một số quy định về kết nạp Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ