Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
Giá tiền: 186.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận
Giá tiền: 114.000 đ
Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
Giá tiền: 77.000 đ
Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
Giá tiền: 249.000 đ
Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 266.000 đ
Tác giả: GS.TS.Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, ThS. Lê Đức Thắng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
Giá tiền: 119.000 đ
Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
Giá tiền: 144.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
Giá tiền: 92.000 đ
« 1 2 3 4 5 »