Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
Giá tiền: 106.000 đ
Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
Giá tiền: 186.000 đ
Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
Giá tiền: 98.000 đ
Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
Giá tiền: 178.000 đ
Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
Giá tiền: 92.000 đ
Tác giả: Hữu Thọ
Giá tiền: 98.000 đ
Tác giả: Hữu Thọ
Giá tiền: 77.000 đ
Tác giả: Hữu Thọ
Giá tiền: 76.000 đ
Tác giả: Hữu Thọ
Giá tiền: 103.000 đ
Tác giả: Hữu Thọ
Giá tiền: 67.000 đ
Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »