Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 338.000 đ
Tác giả: Michael Zweig
Giá tiền: 328.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
Giá tiền: 68.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
Giá tiền: 128.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
Giá tiền: 339.000 đ
Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
Giá tiền: 516.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Chí Trung, TS. Phạm Văn Kiền và nhà báo Nguyễn Bá đồng chủ biên
Giá tiền: 132.000 đ
Tác giả: Sơn Tùng
Giá tiền: 160.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thụy Kha
Giá tiền: 145.000 đ
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »