Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
Giá tiền: 320.000 đ
Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh (Chủ biên)
Giá tiền: 179.000 đ
Tác giả: TS. Trần Ngọc Đường (Chủ biên) - TS. Lê Văn Thành
Giá tiền: 85.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 87.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 35.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
Giá tiền: 273.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 65.000 đ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Giá tiền: 43.000 đ
« 1 2 3 4 5 »