Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam

Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 256 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý IV/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu một số mô hình phát triển văn hóa đọc tiêu biểu ở Việt Nam trong những năm vừa qua. Đó là những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả mà các thư viện, tổ chức, cá nhân, dòng họ ở nhiều địa phương trên cả nước triển khai, tạo ra môi trường đọc thân thiện, tiện ích, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người dân ở cơ sở, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, có cơ hội học tập suốt đời, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu góp phần tạo lập và xây dựng thói quen đọc sách; nâng cao vốn tri thức, hiểu biết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ