Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP – tập 1: Cây xoài

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP – tập 1: Cây xoài
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 140 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý IV năm 2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất và quản lý thực phẩm an toàn, giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất xoài đạt được chứng nhận VietGAP, đảm bảo tính minh mạch do truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm và nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất cây xoài của Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP – tập 1: Cây xoài, do Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn.

  Cuốn sách làm rõ yêu cầu về chất lượng quả xoài Việt Nam đối với thị trường trong nước và một số thị trường xuất khẩu chủ yếu. Trên cơ sở giới thiệu thông tin chung về các bộ tiêu chuẩn GAP đã và đang áp dụng (GlobalGAP, AsenanGAP và VietGAP) và các yêu cầu cụ thể trong canh tác VietGAP như: lựa chọn khu vực sản xuất; thiết kế vườn trồng; giống trồng; kỹ thuật trồng; phân bón, hóa chất bổ sung và kỹ thuật bón phân; quản lý nước tưới và kỹ thuật tưới; tỉa cành, tạo tán và các chăm sóc khác; xử lý ra hoa; quản lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong quản lý địch hại; thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; quản lý và xử lý chất thải.

  Nội dung cuốn sách có giá trị tham khảo không những đối với các nhà quản lý trang trại, cán bộ kỹ thuật, nông dân trực tiếp sản xuất tại các vùng trồng xoài tập trung, mà còn đối với người dân trồng xoài tại gia đình. Cuốn sách còn có thể làm tài liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu và giảng dạy các môn thuộc ngành nông học, công nghệ sinh học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ