Loading...

45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • 45 nam thuc hien Di chuc CT HCM 1Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Số trang: 188

  Giá tiền: 69.000 đồng

  Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Danh nhân văn hóa thế giới - Anh hùng giải phóng dân tộc đã đi vào cõi vĩnh hằng. Song, trước khi đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng. Những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trên con đường xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. 

  Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 – 2-9-2014), đồng thời thiết thực phục vụ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Bác Hồ viết Di chúc, trong đó tái hiện lại quá trình Bác Hồ viết Di chúc qua lời kể và những ghi chép súc tích của đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký của Bác Hồ thời kỳ này, đồng thời in nguyên văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969.

  Phần thứ hai: Một số văn bản chủ yếu của Đảng về thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập hợp, hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo có liên quan của Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ