Loading...

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Quốc hội

  Số trang: 200 trang

  Giá tiền: 25.000đ

  Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ tám diễn ra từ ngày 20-10 đến hết ngày 26-11-2010 đã bàn thảo và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về các vấn đề kinh tế - xã hội.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật mới được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ tám, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII.

  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn các nghị quyết, báo cáo, tờ trình được trình bày và thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Báo cáo giải trình, tiếp thu về một số vấn đề kinh tế - xã hội và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ,kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011; Báo cáo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010, dự toán nhà nước năm 2011 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán nhà nước năm 2011; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của của Quốc hội năm 2011; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự án Nhà máy lọc dầu số 1Dung Quất.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ