Loading...

Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại

Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, lịch sử chính trị Việt Nam nói riêng, con người chính trị Việt Nam đã không ngừng được hình thành, bổ sung và phát triển. Mỗi thời đại, do tính chất, mục tiêu chính trị khác nhau mà con người chính trị Việt Nam trong truyền thống và hiện đại cũng có những đặc điểm về tính chất, phẩm chất, năng lực, trình độ, phong cách khác nhau.
  Nhằm nhận thức đúng bản chất và vị thế con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại, cuốn sách, từ góc độ chính trị học, phân tích làm rõ khái niệm con người chính trị nói chung như một phạm trù chính trị học với bản chất, đặc điểm, cấu trúc của nó; đi sâu tìm hiểu con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại với mục đích góp phần xây dựng con người chính trị Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung cuốn sách gồm bốn phần:
  Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về con người chính trị.
  Phần thứ hai: Con người chính trị Việt Nam trong truyền thống (đến năm 1945).
  Phần thứ ba: Con người chính trị Việt Nam thời hiện đại (từ năm 1945 đến nay).
  Phần thứ tư: Sự nghiệp cách mạng mới và những yêu cầu mới đối với con người chính trị Việt Nam hiện nay.
  Sách gồm 368 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ