Loading...

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử tập 10 (1967 – 1969) (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử tập 10 (1967 – 1969) (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, tập 10 giới thiệu với bạn đọc ba năm cuối cùng trong cuộc đời của một vĩ nhân đã dành trọn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.
  Với khoảng 1.000 sự kiện bắt đầu từ ngày 01-01-1967 đến ngày 2-9-1969, tập 10 đã ghi lại những hoạt động toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở vào giai đoạn khốc liệt của cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta và của tình hình quốc tế diễn biến ngày càng phức tạp. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian này, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mình, Người đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, chỉ đạo sát sao cuộc chiến đấu của nhân dân ta ở cả hai miền Nam – Bắc, từng bước đánh thắng cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ Ngụy ở miền Nam và chiến tranh phá hoại của chúng ở miền Bắc. Bác đã ra lời kêu gọi thiêng liêng “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với lòng quyết tâm “hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi”. Và chân lý đó của Người đã được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước sạch bóng quân xâm lược, Tổ quốc hoàn toàn thống nhất.
  Trong tập 10, bạn đọc sẽ đón nhận nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng cuối đời. Ngoài sự chỉ đạo trên các mặt trận quân sự và chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn quan tâm đến vấn đề đấu tranh trên mặt trận ngoại giao; quan tâm đến việc xây dựng và củng cố hậu phương xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; chăm lo xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân, lực lượng lãnh đạo của toàn dân tộc; và đặc biệt là những tình cảm thiêng liêng của Người với đồng bào miền Nam ruột thịt “đi trước, về sau”.
  Tập 10 được khép lại bằng sự kiện và quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta và bạn bè quốc tế trước khi Người đi gặp Cụ Các Mác, Cụ Lê nin và các bậc đàn anh khác. Vì vậy, Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử tập 10 đã giới thiệu lại toàn văn bản Di chúc lịch sử này.
  Sách dày 488 trang, giá 64.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ