Loading...

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 6

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 6
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •        Tập 6 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử ghi lại hơn 1.500 sự kiện phản ánh những hoạt động, công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1955 đến 1957 (trong đó có hơn 200 sự kiện mới được bổ sung so với lần xuất bản đầu tiên). Trong thời kỳ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ sáng suốt vạch ra đường lối, chính sách lãnh đạo nhân dân ta giải quyết những nhiệm vụ lịch sử của hai miền đất nước, trước mắt là khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố miền Bắc vững mạnh, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam đòi Mỹ - Diệm phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơnevơ, tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà.

         Các sự kiện trong tập 6 phản ánh tư tưởng, quan điểm và các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cải cách ruộng đất ở miền Bắc, bồi dưỡng lập trường, đạo đức, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ cải cách; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về củng cố, xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận; về tăng cường quốc phòng, đưa quân đội tiến dần từng bước lên chính quy hiện đại. Đồng thời, qua các sự kiện cụ thể, tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào miền Nam ruột thịt cũng được thể hiện rõ nét.

         Sách gồm 623 trang, giá bán 90.000đ./.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ