Loading...

Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hành động cách mạng

Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hành động cách mạng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ho Chi Minh tu1Tác giả: GS. TS. NGND. Phan Ngọc Liên

  Số trang: 308 trang

  Giá tiền: 51.000đ

  Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương:

  Chương I: Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử, nêu rõ sự xuất hiện của Người là kết quả tất yếu của sự phát triển lịch sử dân tộc và thời đại; mặt khác, cũng chứng minh nhận thức đúng đắn của Người về lịch sử, để trên cơ sở đó có sự đóng góp toàn diện và hiệu quả cho sự phát triển lịch sử dân tộc và thế giới.

  Chương 2: Hồ Chí Minh với sự nhận thức lịch sử làm rõ nhận thức lịch sử thông qua hoạt động thực tiễn cách mạng và đã được đúc kết trong di sản sử học Hồ Chí Minh.

  Chương 3: Một số nguyên tắc phương pháp luận Hồ Chí Minh về nhận thức lịch sử, đây là phần quan trọng nhất, chủ yếu nhất của cuốn sách, trực tiếp đi vào Tư tưởng Hồ Chí Minh về lịch sử, từ sự hình thành phương pháp luận Hồ Chí Minh đến một số nguyên tắc phương pháp luận Hồ Chí Minh về nhận thức lịch sử.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho những độc giả muốn tìm hiểu, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam, nhất là phương pháp luận nhận thức lịch sử và về tư tưởng Hồ Chí Minh.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ