Loading...

Hồ Chí Minh - Tiểu sử

Hồ Chí Minh - Tiểu sử
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Công trình Hồ Chí Minh – Tiểu sử là sản phẩm của đề tài mang mã số KX.02.11 do GS. Song Thành làm chủ nhiệm thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.02 giai đoạn 1991 – 1995. Công trình này đã phản ánh tương đối đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một “cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”.
  Công trình Hồ Chí Minh – Tiểu sử là sản phẩm của đề tài mang mã số KX.02.11 do GS. Song Thành làm chủ nhiệm thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.02 giai đoạn 1991 – 1995. Công trình này đã phản ánh tương đối đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một “cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”.Thông qua những tư liệu lịch sử và văn kiện cụ thể, đã qua xác minh, công trình đã làm sáng tỏ những đóng góp to lớn đầy sáng tạo của Người đối với dân tộc và thời đại.Cái mới của công trình không chỉ ở sự phong phú của tư liệu, sự kiện, ở kết cấu các chương, các phần một cách cân đối, hợp lý mà chính là ở việc công trình được biên soạn vào thời điểm công tác nghiên cứu cũng như công tác tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu cao hơn so với các giai đoạn trước.Công trình Hồ Chí Minh – Tiểu sử được Hội đồng thẩm định làm việc một cách nghiêm túc, đầy trách nhiệm và trên tinh thần khoa học, khách quan, đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu để nâng cao chất lượng và hoàn thiện công trình lần cuối.Với tâm huyết của tập thể các nhà khoa học, cuốn sách Hồ Chí Minh – Tiểu sử được xuất bản đã tái hiện sâu sắc cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một con người “thể phách đã mất mà tinh anh muôn thuở vẫn còn”. Đây là công trình nghiên cứu quy mô, tập trung sự kiện, tư liệu một cách hệ thống và có nhiều tư liệu mới. Vì vậy, đây là một công trình góp phần quan trọng giúp người đọc hiểu sâu sắc thêm về tư tưởng – lý luận, đạo đức – phong cách của một lãnh đạo thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
        Sách gồm 804 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ