Loading...

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Đạo đức cách mạng"

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • hoc tap va lam theo1Tác giả: PGS. TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

  Số trang: 436 trang

  Giá tiền: 97.000đ

  Cuốn sách gồm 26 chuyên luận khoa học của lớp cao học Hồ Chí Minh học khóa 19 tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Các chuyên luận được thể hiện dưới nhiều cách viết khác nhau, chủ yếu xoay quanh các vấn đề: bối cảnh lịch sử ra đời, chủ đề tư tưởng, kết cấu, nội dung cơ bản, giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của tác phẩm. Mỗi bài viết, mỗi cách viết khác nhau nhưng đều làm nổi bật ý nghĩa to lớn của tác phẩm đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang được triển khai sâu rộng trong thực tiễn.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ