Loading...

Lễ bàn giao sách Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015)

Ngày đăng: 31/10/2019 - 15:10

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2019

Ngày đăng: 30/10/2019 - 11:10

Giao lưu thể thao Khối Thi đua số VII Công đoàn viên chức Việt Nam

Ngày đăng: 16/10/2019 - 11:10

Trao quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản và quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý cấp vụ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 14/10/2019 - 15:10

Hội thảo khoa học “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghệ 4.0”

Ngày đăng: 09/10/2019 - 18:10

Thông báo đấu giá lô tài sản thanh lý máy móc thiết bị máy in

Ngày đăng: 09/10/2019 - 16:10

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia Hội sách “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”

Ngày đăng: 01/10/2019 - 08:10

Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày đăng: 26/09/2019 - 08:09

Lễ khởi công xây dựng Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 20/09/2019 - 15:09

Triển lãm sách “Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước”

Ngày đăng: 11/09/2019 - 10:09
« 1 2 3 4 5 »