Loading...

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • dieu le mat tran tqt3Số trang: 63 trang

  Giá tiền: 10.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 2-2017

  Cuốn sách giới thiệu toàn bộ nội dung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm 8 chương, 36 điều trình bày các vấn đề liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp Trung ương và địa phương, quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan nhà nước, với nhân dân,...

  Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 27-9-2014 nhất trí thông qua.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ