Loading...

Một số vấn đề về ô nhiễm và suy thoái đất đai

Một số vấn đề về ô nhiễm và suy thoái đất đai
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  alt Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Hùng

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là một trong những của cải quý nhất của loài người. Trong lịch sử tồn tại và phát triển, con người đã không ngừng khai thác và sử dụng đất đai một cách hiệu quả để đáp ứng các nhu cầu của mình. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác và sử dụng đất đai, con người đã gây ra những hậu quả không nhỏ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cấu trúc và chất lượng đất mà trực tiếp chính là hiện tượng ô nhiễm và suy thoái đất đai hiện nay. Đây là một nguy cơ không chỉ đối với Việt Nam mà với tất cả các nước trên thế giới. Do đó, bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ đất đai nói riêng là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu.

        Với mong muốn góp phần bổ sung kiến thức về vấn đề ô nhiễm và suy thoái đất đai, đồng thời nâng cao ý thức, tinh thần bảo vệ, giữ gìn nguồn tài nguyên quý giá của đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành cuốn sách Một số vấn đề về ô nhiễm và suy thoái đất đai của TS. Nguyễn Quốc Hùng. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà quản lý, hoạch định chính sách về vấn đề đất đai ở nước ta hiện nay.

       Tiếp cận một vấn đề mang tính thời sự của xã hội, cuốn sách tập trung phân tích một số nhận biết  về ô nhiễm và suy thoái môi trường đất; quan hệ của ô nhiễm và suy thoái đất đai với thiên nhiên, đặc biệt là trong mối quan hệ với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, mà Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ đó, tác giả đi sâu nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và suy thoái đất đai với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hay chính là đi tìm hiểu nguyên nhân gây ra ô nhiễm và suy thoái đất đai từ các ngành nông nghiệp, công nghiệp, trong quá trình phát triển làng nghề, ô nhiễm do rác thải và ảnh hưởng từ những chính sách trong quản lý và quy hoạch đất đai. Cuốn sách cho bạn đọc hiểu rõ hơn về những hậu quả do ô nhiễm và suy thoái đất đai gây ra. Qua đó cho thấy việc bảo vệ đất đai khỏi ô nhiễm và suy thoái chính là việc con người tự bảo vệ sự tồn tại và phát triển của mình. Đây chính là một trong những yêu cầu quan trọng để đạt tới mục tiêu phát triển bền vững.

       Cuốn sách gồm 212 trang, giá 39.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ