Loading...

Nhớ mãi ngày sinh Bác Hồ

Nhớ mãi ngày sinh Bác Hồ
Tác giả: Trần Viết Hoàn
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 19-5-1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, hằng năm cứ đến dịp 19-5, toàn dân ta lại được sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui lâng lâng, tâm hồn phơi phới với lòng tự hào chính đáng là dân của một nước độc lập, tự do và với lòng kính yêu lãnh tụ vô hạn, đồng thời toàn dân ta lại dấy lên phong trào thi đua lập thành tích mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác Hồ kính yêu.
  Để giúp bạn đọc hiểu hơn ý nghĩa cao đẹp của ngày kỷ niệm 19-5 – ngày sinh của Bác Hồ, tác giả TS. Trần Viết Hoàn đã tập hợp một số bức thư điện, bài thơ Bác Hồ cảm ơn nhân dân nhân ngày sinh của Bác, và một số câu chuyện cảm động kể về ngày sinh nhật của Người.
  Sách gồm 88 trang, giá 19.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ