Loading...

"Diễn biến hòa bình" và đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" (Hỏi - đáp)

Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Dien-bien-hoa-binh-va-dau-tranh-chong-dien-bien-hoa-binhTác giả: Nguyễn Vĩnh Thắng (Chủ biên)

  Số trang: 180 trang

  Xuất bản: Tháng 12-2015

  Cuốn sách bao gồm 28 câu hỏi và trả lời về “diễn biến hòa bình” trên một số mặt khác nhau nhằm giúp bạn đọc có những nhận thức và hiểu biết rõ hơn về “diễn biến hòa bình”, bao gồm: những kiến thức cơ bản về "diễn biến hòa bình", chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc chống chủ nghĩa xã hội, chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc chống Việt Nam, quan điểm, phương châm, nội dung và phương pháp đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam.

  Cuốn sách có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần giúp bạn đọc nhận thức rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn phương châm chỉ đạo, nội dung biện pháp đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ