Loading...

Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh

Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  su nghiep doi moiTác giả: Nguyễn Hữu Toàn

  Số trang: 274 trang

  Giá bán: 47.000 đồng

     Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc, đã tác động mạnh mẽ đến các quốc gia nói chung và các nước đang phát triển nói riêng. Trong những năm qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng sự phối hợp giữa Việt Nam với các nước đang phát triển trên các lĩnh vực nói chung và cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng. Thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới, cũng như những bài học về bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam sẽ là kinh nghiệm quý báu cho các nước đang phát triển trong việc tìm ra con đường phù hợp giữa môi trường quốc tế đầy phức tạp hiện nay.

     Cuốn sách Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh của TS. Nguyễn Hữu Toàn sẽ phân tích quá trình Đảng và Nhà nước lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới toàn diện và những kinh nghiệm bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam; những đóng góp của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh; đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập của Việt Nam và các nước đang phát triển đến năm 2020.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ