Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
Tác giả: TS. Đặng Văn Thái (Chủ biên)
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách không chỉ phân tích, luận giải khá toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế, mà còn nêu rõ việc vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ hiện nay, đồng thời, nêu một số kiến nghị nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế, phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.
  Cuốn sách gồm hai chương:
  Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế.
  Chương II: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
  Sách gồm 192 trang, giá 22.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ