Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •          Cuốn sách tập hợp các tham luận khoa học tại hội thảo, do các cơ quan Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và báo Nhân dân tổ chức tại Hà Nội. Nội dung cuốn sách trình bày, làm rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã; phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của hợp tác xã nước ta trong những năm qua. Trên cơ sở đó, nêu lên những định hướng, giải pháp xây dựng và phát triển hợp tác xã theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới - phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

         Cuốn sách giúp cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, những nhà quản lý kinh tế từ Trung ương đến địa phương có thêm tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã và tình hình hoạt động của các hợp tác xã ở nước ta hiện nay.

           Sách gồm 492 trang, giá 150.000đ.

  NGỌC HUỆ


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ