Loading...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Nhằm cung cấp tài liệu cho cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia biên soạn Tài liệu học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu gồm 2 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Chuyên đề 2 - Giới thiệu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.

          Chuyên đề 1 tập trung phân tích tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, về chống tham ô, lãng phí, quan liêu, trong đó nêu rõ khái niệm, nội dung của tiết kiệm, tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu, ý nghĩa và những biện pháp chống tham ô, lãng phí, quan liêu, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

          Chuyên đề 2 giới thiệu bối cảnh lịch sử ra đời, chủ đề tư tưởng, kết cấu và nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Đây là tác phẩm lý luận quan trọng về xây dựng Đảng, một tác phẩm lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết và hoàn thành vào tháng 10-1947. Sửa đổi lối làm việc có ý nghĩa phương pháp luận đặc biệt sâu sắc, thể hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Về giá trị thực tiễn, có thể coi tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực, bổ ích trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; có tác động tích cực tới đông đảo quần chúng nhân dân; là một trong những văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Tài liệu gồm 44 trang, giá 3.000đ.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ