Loading...

Văn hóa Hồ Chí Minh

Văn hóa Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • vanhoahochiminhLà một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà lý luận sáng tạo của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương sáng trong việc kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa của nhân loại. Những tư tưởng lớn của Người về văn hóa là sự chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, mà cốt lõi là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với tinh hoa và bản sắc dân tộc Việt Nam. Tư tưởng văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một bộ phận của văn hóa dân tộc, thành vũ khí của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức trong xã hội.

  Cuốn sách Văn hóa Hồ Chí Minh giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng văn hóa của Người. Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  - Phần I gồm một số bài viết được chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bài viết này vẫn còn nguyên giá trị thời sự và tính thiết thực trong công tác quản lý, xây dựng đất nước và cuộc sống đời thường hiện nay.

  - Phần II gồm những bài nghiên cứu về sự nghiệp văn hóa Hồ Chí Minh đã được xuất bản trong những năm qua của các chính trị gia và học giả nổi tiếng trong nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giáo sư Vũ Khiêu…
  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ