Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá...

 Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá...
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

       Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức đã vươn lên, năng động, sáng tạo, góp phần xứng đáng vào thành tựu to lớn của đất nước. Song, trong hoàn cảnh mới, sự tác động của cơ chế thị trường đã làm bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, công chức, có nhiều vấn đề đáng lo ngại cả về phẩm chất và năng lực. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đã bị thoái hóa về chính trị và phẩm chất, đạo đức, lợi dụng chức quyền để tham ô, lãng phí, quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, cơ hội và thực dụng. Không ít cán bộ bị giảm sút uy tín, không còn là công bộc của dân, thậm chí trù dập, ức hiếp dân. Hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác cán bộ chậm được nghiên cứu, tổng kết.

       Để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tổ chức - cán bộ nói chung, công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ nói riêng, đồng thời đưa ra được những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do PGS.TS. Trần Đình Hoan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng làm chủ biên. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học: "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Nội dung cuốn sách gồm các nội dung chủ yếu:

       Chương I: Những vấn đề lý luận về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phân tích cơ sở phương pháp luận và những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước về công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ ở nước ta. Đồng thời, làm sáng tỏ cơ sở khoa học của công tác đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

       Chương II: Quá trình thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong lịch sử Đảng ta và thực trạng công tác này trong tình hình hiện nay: phân tích phong trào vô sản hóa thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám 1945 và bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ của Đảng ta; làm rõ thực trạng công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ 1945-1985 và từ 1986 đến nay.

       Chương III: Quan điểm, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cuốn sách đã đưa ra 6 quan điểm và 7 giải pháp chung nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán bộ.

       Phần Phụ lục: Vấn đề đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lịch sử nước ta và một số nước trên thế giới, phân tích vấn đề đánh giá, luân chuyển quan lại trong các triều đại phong kiến Việt Nam và kinh nghiệm đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ ở Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước ASEAN.

       Với những nội dung mà cuốn sách trình bày, đây sẽ là tài liệu quý giá cho những người làm công tác tổ chức, cán bộ và những bạn đọc quan tâm đến công tác này. Sách gồm 574 trang với giá 51.000đ./.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ