Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam - từ thực trạng công nhân Thành phố Hồ Chí Minh

 Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam - từ thực trạng công nhân Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, đồng thời, góp phần để góp phần nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách: Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam - từ thực trạng công nhân Thành phố Hồ Chí Minh của các nhà khoa học do PGS.TS. Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ biên.

          Trong quá trình phát triển, bản thân giai cấp công nhân cũng có những thay đổi, nhưng vẫn luôn là lực lượng sản xuất chính, tiên tiến của xã hội. Xã hội giàu lên là phần lớn nhờ bàn tay, khối óc của những người công nhân. Đất nước chúng ta có phát triển bền vững, đúng định hướng hay không phần lớn phụ thuộc vào sự phát triển của giai cấp công nhân. Một giai cấp công nhân tiên tiến, hiện đại, đại diện cho một phương thức sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, giác ngộ chính trị cao, làm chủ vận mệnh của mình, của đất nước, luôn là mong muốn của toàn xã hội ta. Bởi vậy, việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ công nhân hiện nay là một vấn đề cấp thiết, phức tạp và hết sức quan trọng.

          Cuốn sách đã khảo sát thực tiễn, phân tích thực trạng công nhân Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố công nghiệp lớn nhất nước và có đội ngũ công nhân rất đông đảo; từ đó, phần nào có thể khái quát, đánh giá và có cái nhìn tổng thể về thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam. Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động trong một môi trường kinh tế - xã hội điển hình của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sự tăng nhanh về số lượng, sự phát triển đa dạng về thành phần kinh tế, về trình độ văn hoá, tay nghề với tốc độ và quy mô lớn của đội ngũ công nhân có thể được xem là tiêu biểu trong cả nước.

         Các tác giả cuốn sách đã phân tích đặc điểm, vai trò và vị trí của đội ngũ công nhân trong công cuộc phát triển hiện nay; khảo sát, đánh giá thực trạng, những vấn đề đặt ra và xu hướng biến đổi của đội ngũ công nhân; phân tích tình hình thực hiện chính sách và pháp luật đối với công nhân Thành phố Hồ Chí Minh; đưa ra hệ thống 3 quan điểm và 5 nhóm giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ công nhân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới (bao gồm: 1. Xác định rõ những chủ thể của quá trình phát triển nhận thức về công nghiệp hoá; tiếp tục đổi mới nhận thức về đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển đội ngũ công nhân; 2. Tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc trong quan hệ lao động của đội ngũ công nhân; 3. Tiếp tục đa dạng hoá cơ cấu phát triển số lượng gắn với tăng cường quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân; 4. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn các tổ chức nghề nghiệp, chính trị - xã hội, văn hoá để phát huy vai trò của đội ngũ công nhân; 5. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện điều kiện, môi trường an sinh xã hội cho đội ngũ công nhân). Đồng thời, các tác giả đã đề xuất 4 nhóm kiến nghị để góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.

  Bạn đọc có thể tìm mua sách tại Nhà sách 24 Quang Trung, Hà Nội; các chi nhánh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tại các địa phương và các hiệu sách trên toàn quốc với giá 20.000đ./.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ