Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Quốc hội

  Số trang: 200 trang

  Giá tiền: 25.000đ

  Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ tám diễn ra từ ngày 20-10 đến hết ngày 26-11-2010 đã bàn thảo và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về các vấn đề kinh tế - xã hội.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật mới được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ tám, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII.

  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn các nghị quyết, báo cáo, tờ trình được trình bày và thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Báo cáo giải trình, tiếp thu về một số vấn đề kinh tế - xã hội và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ,kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011; Báo cáo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010, dự toán nhà nước năm 2011 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán nhà nước năm 2011; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của của Quốc hội năm 2011; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự án Nhà máy lọc dầu số 1Dung Quất.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hành Thuận, Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trung, Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hoàng Thu Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp (Bộ Tư lệnh Quân khu 9)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Bộ Công Thương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
  Giá tiền: Liên hệ