Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam - Lý luận và thực tiễn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận

 • Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

      Tác giả: TS. Trịnh Thị Ái Hoa

      Số trang: 354

      Giá bán: 40.000đ

      Chính sách xuất khẩu nông sản bao gồm hai nhóm chủ yếu: nhóm tác động tới tiêu thụ và nhóm tác động tới sản xuất nông sản xuất khẩu. Mặc dù từ năm 1989, sự thay đổi hệ thống các chính sách trong lĩnh vực này đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực theo hướng tự do hoá từng bước thị trường nông sản, khuyến khích xuất khẩu nông sản, nhưng đến nay vẫn còn nhiều điểm hạn chế như: chưa có chính sách phát triển dài hạn hợp lý; còn thiên về phát triển theo số lượng hơn là hướng vào chất lượng; thiếu sự đồng bộ, nhất quán giữa các chính sách ở tầm vĩ mô và vi mô... Trên cơ sở lý luận và thực tiễn tác động của các chính sách tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam từ năm 1989 đến nay, tác giả đưa ra những giải pháp hoàn thiện chính sách xuất khẩu nông sản của Việt Nam, có tính đến bối cảnh quốc tế, những biến động có thể xảy ra, ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ