Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại

Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, lịch sử chính trị Việt Nam nói riêng, con người chính trị Việt Nam đã không ngừng được hình thành, bổ sung và phát triển. Mỗi thời đại, do tính chất, mục tiêu chính trị khác nhau mà con người chính trị Việt Nam trong truyền thống và hiện đại cũng có những đặc điểm về tính chất, phẩm chất, năng lực, trình độ, phong cách khác nhau.
  Nhằm nhận thức đúng bản chất và vị thế con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại, cuốn sách, từ góc độ chính trị học, phân tích làm rõ khái niệm con người chính trị nói chung như một phạm trù chính trị học với bản chất, đặc điểm, cấu trúc của nó; đi sâu tìm hiểu con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại với mục đích góp phần xây dựng con người chính trị Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung cuốn sách gồm bốn phần:
  Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về con người chính trị.
  Phần thứ hai: Con người chính trị Việt Nam trong truyền thống (đến năm 1945).
  Phần thứ ba: Con người chính trị Việt Nam thời hiện đại (từ năm 1945 đến nay).
  Phần thứ tư: Sự nghiệp cách mạng mới và những yêu cầu mới đối với con người chính trị Việt Nam hiện nay.
  Sách gồm 368 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ