Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới

Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •           Ngày nay, các tổ chức chính trị có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của thể chế chính trị và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển, hưng thịnh của từng quốc gia. Cấu trúc của hệ thống chính trị rất đa dạng nhưng cơ bản bao gồm ba bộ phận chính: Đảng cầm quyền, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân. Trong đó, Đảng cầm quyền có vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, lãnh đạo đất nước và toàn xã hội.

          Để tổng kết công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn quá trình đổi mới hệ thống chính trị của nước ta từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới do Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý làm chủ biên. Đây là công trình tổng kết, đánh giá hiện trạng, những thành tựu và hạn chế của hệ thống chính trị nước ta hơn 20 năm qua. Đồng thời, dự báo xu hướng vận động, phát triển của hệ thống chính trị nước ta trong những thập niên tới và các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong tình hình mới.

            Cuốn sách là toàn bộ kết quả của đề tài khoa học: “Thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn đổi mới đất nước (từ năm 1986 đến nay)” thuộc chương trình khoa học cấp Nhà nước: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” (mã số KX.10). Đề tài đã được Hội đồng khoa học cấp nhà nước nghiệm thu với kết quả xuất sắc.

            Bạn đọc có thể tìm mua sách tại Nhà sách 24 Quang Trung - Hà Nội hoặc các chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia trong cả nước. Sách gồm 218 trang, giá bán 26.000 đồng./.

                                                                                         MAI LAN  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ