Hoàng Minh Giám - Người con của thế hệ vàng

Hoàng Minh Giám - Người con của thế hệ vàng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hoang Minh Giam nguoi con cua the he vangTác giả: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Số trang: 618

  Giáo sư Hoàng Minh Giám là một trí thức có lòng yêu nước sâu sắc, có học vấn uyên bác, cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

  Trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho sự nghiệp phát triển văn hóa và giáo dục của đất nước, Giáo sư Hoàng Minh Giám là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ nói theo. Nhằm giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nhà trí thức yêu nước, cách mạng Hoàng Minh Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hoàng Minh Giám – Người con của thế hệ vàng. Cuốn sách bao gồm một số công trình, bài viết của ông trong các lĩnh vực văn hóa, ngoại giao; những bài viết của bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp về Giáo sư Hoàng Minh Giám.

  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

  - Phần thứ nhất: Về lĩnh vực ngoại giao, văn hóa và với tầng lớp trí thức Việt Nam.

  - Phần thứ hai: Bộ trưởng Hoàng Minh Giám trong lòng bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ