Loading...

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày đăng: 05/02/2021 - 15:02

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng: 27/01/2021 - 17:01

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

Ngày đăng: 19/01/2021 - 16:01

Lễ giới thiệu cuốn sách Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc

Ngày đăng: 14/01/2021 - 10:01

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng

Ngày đăng: 07/01/2021 - 16:01

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 07/01/2021 - 09:01

Nghiệm thu cấp bộ Đề án “Xuất bản điện tử và xuất bản số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian tới”

Ngày đăng: 31/12/2020 - 14:12

Giới thiệu bộ sách Trần Đức Thảo tuyển tập

Ngày đăng: 30/12/2020 - 08:12

Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước”

Ngày đăng: 28/12/2020 - 10:12

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ

Ngày đăng: 11/12/2020 - 15:12
« 1 2 3 4 5 »