Nghiệm thu bản thảo cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 29/08/2021 - 15:08

Hội đàm trực tuyến giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Tập đoàn Xuất bản và Truyền thông Phượng Hoàng, Giang Tô, Trung Quốc

Ngày đăng: 27/08/2021 - 08:08

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc sử dụng Bộ giáo trình lý luận chính trị cho chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị

Ngày đăng: 26/08/2021 - 16:08

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chung tay cùng các đoàn thể trong hoạt động phòng, chống đại dịch Covid-19

Ngày đăng: 24/08/2021 - 12:08

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng quà tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

Ngày đăng: 21/08/2021 - 16:08

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 350kg gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày đăng: 19/07/2021 - 08:07

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng: 16/07/2021 - 17:07

Tập thể cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

Ngày đăng: 16/07/2021 - 17:07

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản

Ngày đăng: 15/07/2021 - 18:07

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản

Ngày đăng: 15/07/2021 - 18:07
« 1 2 3 4 5 »