Phối hợp xuất bản sách ảnh về biển, đảo Việt Nam và phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Đất nước nhìn từ biển”

Ngày đăng: 08/06/2021 - 20:06

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày đăng: 03/06/2021 - 17:06

Một số ấn phẩm điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hội chợ sách quốc tế Xanh Pêtécbua lần thứ XVI

Ngày đăng: 27/05/2021 - 10:05

Giới thiệu cuốn sách Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938), bản tiếng Nga tại Hội chợ sách quốc tế Xanh Pêtécbua lần thứ XVI

Ngày đăng: 25/05/2021 - 14:05

Hội nghị trực tuyến “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối tác chiến lược”

Ngày đăng: 20/05/2021 - 15:05

Hội nghị trực tuyến giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga

Ngày đăng: 17/05/2021 - 17:05

Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham quan, khảo sát và làm việc tại Trung tâm Thông tấn xã Việt Nam

Ngày đăng: 27/04/2021 - 20:04

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 26/04/2021 - 21:04

Gần 190 đầu sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến với bạn đọc tại Hội sách trực tuyến quốc gia

Ngày đăng: 26/04/2021 - 16:04

Tọa đàm trực tuyến trao đổi kinh nghiệm thực thi bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản

Ngày đăng: 23/04/2021 - 13:04
« 4 5 6 7 8 »