Ra mắt Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 22/04/2021 - 16:04

Lễ giới thiệu sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết

Ngày đăng: 13/04/2021 - 09:04

Chuẩn y Bí thư Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 08/04/2021 - 18:04

Hội nghị tập huấn về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng: 07/04/2021 - 14:04

Hội nghị giới thiệu phần mềm Văn phòng điện tử

Ngày đăng: 02/04/2021 - 12:04

Đoàn Thanh niên Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh tham quan Địa đạo Củ Chi và Công ty cổ phần In Khuyến học phía Nam

Ngày đăng: 30/03/2021 - 10:03

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 28/03/2021 - 15:03

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Ngày đăng: 25/03/2021 - 11:03

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng

Ngày đăng: 16/03/2021 - 16:03
« 5 6 7 8 9 »