Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản

Ngày đăng: 06/12/2012 - 16:12

Họp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 53-QĐ/TW

Ngày đăng: 21/11/2012 - 08:11

Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật thăm và làm việc với Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào

Ngày đăng: 20/11/2012 - 11:11

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ sung Hội đồng Biên tập - Xuất bản

Ngày đăng: 14/11/2012 - 09:11

Kỷ niệm 65 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc

Ngày đăng: 01/11/2012 - 13:11

Lễ ký biên bản làm việc giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc

Ngày đăng: 26/10/2012 - 14:10

Lễ tổng kết công tác xuất bản và công bố các sản phẩm Dự án biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)

Ngày đăng: 20/10/2012 - 09:10

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân lãnh đạo Nhà xuất bản theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Ngày đăng: 30/09/2012 - 08:09

Lễ kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam

Ngày đăng: 18/09/2012 - 14:09

Khai mạc triển lãm - Hội chợ Sách Quốc tế - Việt Nam lần thứ IV năm 2012

Ngày đăng: 17/09/2012 - 14:09
« 70 71 72 73 74 »