Buổi nói chuyện chuyên đề: “Thông tin tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam”

Ngày đăng: 18/11/2011 - 10:11

Nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài: Xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh ...

Ngày đăng: 17/11/2011 - 09:11

Lễ ký biên bản làm việc giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc

Ngày đăng: 13/11/2011 - 18:11

Tăng cường hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Ngày đăng: 11/11/2011 - 02:11

Bắc Kạn trong tôi

Ngày đăng: 24/10/2011 - 19:10

Lễ ký biên bản làm việc giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Việt Nam và Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc

Ngày đăng: 14/10/2011 - 09:10

Tọa đàm giới thiệu sách “Một số cảm nhận về tư tưởng-hành động của Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 09/10/2011 - 16:10

Hội thảo khoa học: “Xây dựng tập đoàn xuất bản - truyền thông ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 05/10/2011 - 10:10

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ (ban Đảng): Xuất bản sách lý luận chính trị và pháp luật ...

Ngày đăng: 25/08/2011 - 01:08

Tọa đàm về cuốn sách “Một số cảm nhận về tư tưởng - hành động của Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 03/08/2011 - 12:08
« 74 75 76 77 78 »