Đổi mới tư duy về giai cấp công nhân - Kinh tế tri thức và công nhân tri thức

Đổi mới tư duy về giai cấp công nhân - Kinh tế tri thức và công nhân tri thức
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân với sứ mệnh của mình đã có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, vai trò của giai cấp công nhân ngày càng quan trọng và được nâng lên tầm cao mới. Vì vậy, xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân và của toàn xã hội, để giai cấp công nhân Việt Nam có thể làm chủ kinh tế tri thức, giữ vững vai trò nòng cốt và là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
         Vừa qua, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã thảo luận và thông qua Nghị quyết quan trọng về xây dựng giai cấp công nhân, khẳng định địa vị, sứ mệnh lịch sử của của giai cấp công nhân nước ta. Để có thể hiểu sâu sắc và quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Đổi mới tư duy về giai cấp công nhân - kinh tế tri thức và công nhân tri thức của GS.Văn Tạo. Cuốn sách gồm 3 phần:

          Phần thứ nhất: Đổi mới tư duy về giai cấp công nhân, hệ thống hoá những quan điểm lý luận, tư tưởng về giai cấp công nhân nói chung cũng như giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng, đi tới một định nghĩa mới về giai cấp công nhân Việt Nam.

          Phần thứ hai: Kinh tế tri thức và công nhân tri thức, trình bày khái quát về kinh tế tri thức và sự ra đời của công nhân tri thức; các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế tri thức và công nhân tri thức.

          Phần thứ ba: Nhận thức mới về giai cấp công nhân Việt Nam với kinh tế tri thức đầu thế kỷ XXI, phân tích vai trò, đặc điểm, sứ mệnh lịch sử và các giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời đại mới; các chính sách liên kết hiệu quả và phát huy tác dụng của liên minh công nhân, nông dân và trí thức trước nhiệm vụ “đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức” để hội nhập quốc tế theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

          Bên cạnh việc phục vụ nghiên cứu và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá X, cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà khoa học giảng dạy và nghiên cứu, tất cả các bạn đọc quan tâm về lịch sử, triết học và xã hội học. Sách gồm 252 trang, giá bán: 29.000đ./.

  MAI LAN - THANH DUNG


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ