Khoa bảng Thăng Long – Hà Nội

Khoa bảng Thăng Long – Hà Nội
Tác giả: Trung tâm luu trữ quốc gai IV
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Trungalt tâm Lưu trữ quốc gia IV

  Cuốn sách là một tài liệu gốc rất quý, khẳng định sự đóng góp lớn lao của Thăng Long – Hà Nội đối với việc đào tạo nhân tài, đóng góp trí tuệ của người Hà Nội trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  - Phần I: Các nhà Khoa bảng Thăng Long – Hà Nội đỗ Đại khoa qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Phần này tập hợp tất cả những người quê Hà Nội đỗ Đại khoa từ Phó bảng trở lên được khắc tên trên Mộc bản triều Nguyễn được sắp xếp theo trình tự thời gian, khoa thi với các thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán, sắc ban, danh hiệu đỗ, chức tước, thành tích nổi bật, địa chỉ lưu trữ tài liệu Mộc bản.

  - Phần II: Các nhà Khoa bảng đỗ khoa thi Hương tại trường thi Thăng Long – Hà Nội. Trong phần này, các khoa thi được sắp xếp theo thời gian. Mỗi khoa thi đều nêu rõ các nội dung: có bao nhiêu người đỗ, tên và chức vụ quan Chủ khoa, quan Phó Chủ khảo, họ tên người thi đỗ, quê quán, chức tước…

  Cuốn sách giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu khi nghiên cứu lĩnh vực khoa cử, giáo dục, lịch sử, văn học, v.v., đồng thời giúp các địa phương, gia đình, dòng học, v.v., tìm hiểu vè truyền thống quê hương, truyền thống gia đình, dòng tộc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ