Lê Duẩn Tuyển tập, Tập II (1965 - 1975)

Lê Duẩn Tuyển tập, Tập II (1965 - 1975)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Tiếp theo tập I bộ sách Lê Duẩn Tuyển tập xuất bản tháng 4-2007, tập II của bộ sách xuất bản lần này gồm 1370 trang, tuyển chọn những tác phẩm, bài viết, bài nói quan trọng có tính chiến lược của đồng chí Lê Duẩn từ giữa năm 1965 - năm đánh dấu sự phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam, đến giữa năm 1975 - khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn.

          Những tác phẩm của đồng chí trong thời kỳ này gắn liền với toàn bộ tiến trình cuộc chiến đấu và chiến thắng của nhân dân ta, gắn liền với các mốc son lịch sử chói lọi, thể hiện sâu sắc tinh thần chỉ đạo, lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Trung ương Đảng, đồng thời thể hiện tài năng và phẩm cách của một nhà lãnh đạo chiến lược tầm cỡ.

          Song song với những diễn biến gay go, phức tạp trên chiến trường là sự chỉ đạo sáng suốt và nhạy bén của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và Trung ương Đảng, nổi bật là chủ trương kết hợp một cách chặt chẽ cuộc đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, vừa đánh thắng địch trên chiến trường, vừa dùng sức ép ngoại giao trên bàn đàm phán để làm phá sản kế hoạch chiến tranh của đế quốc Mỹ. Về tầm quan trọng của mặt trận ngoại giao, đồng chí cho rằng: “Đấu tranh ngoại giao là sách lược nhưng có tính chất chiến lược”.

          Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kế thừa tư tưởng của Người, đồng chí Lê Duẩn đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng Đảng vững mạnh. Đồng chí đã có nhiều tác phẩm, nhiều bài viết về vấn đề cán bộ, tổ chức, về xây dựng chi bộ, đảng bộ tốt.

          Đối với nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ này là miền Bắc đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, vừa chiến đấu vừa sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm tròn nhiệm nhiệm vụ hậu phương lớn, động viên cao độ sức người, sức của cho cuộc chiến đấu ở miền Nam, đồng chí cũng có nhiều bài nói, bài viết sâu sắc, mang ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn và tính chất lý luận cao, có sức cổ vũ và động viên lớn, nhiều tác phẩm tiêu biểu trong đó đã được chọn lọc và giới thiệu trong tập sách này.

          Cùng với tập I, tập II của bộ sách Lê Duẩn Tuyển tập cung cấp cho bạn đọc một nguồn tài liệu có giá trị về các tác phẩm lý luận, về những hoạt động cách mạng phong phú của đồng chí cố Tổng Bí thư, đồng thời cung cấp những cứ liệu lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1965-1975.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Trọng Trung
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: Trần Đức Lương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đỗ Mười
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ