Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Mta-tran-tqTác giả: TS. Nguyễn Thị Lan

  Số trang: 228 trang

  Giá tiền: 40.00đ

  Đồng thuận xã hội là một vấn đề mới được đặt ra ở nước ta trong thời gian gần đây. Đồng thuận xã hội là nhân tố quan trọng để phát huy sức mạnh toàn dân tộc nhằm phát triển đất nước. Xây dựng sự đồng thuận xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong hệ thống chính trị, xuất phát từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc mà còn là tổ chức tập hợp đông đảo, rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế, các cá nhân tiêu biểu để tạo nên sự đồng thuận xã hội. Vậy đồng thuận xã hội là gì? đối tượng của đồng thuận xã hội? cơ sở để xây dựng sự đồng thuận xã hội? thành tựu, hạn chế trong quá trình xây dựng sự đồng thuận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì? Cần có những giải pháp nào để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng sự đồng thuận xã hội?

  Cuốn sách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước của TS. Nguyễn Thị Lan sẽ góp phần làm sáng tỏ các nội dung trên.

  Theo tác giả: dưới góc độ chính trị học, đồng thuận xã hội được hiểu là sự đồng tình, nhất trí của xã hội trên cơ sở những điểm tương đồng, trong lúc vẫn thừa nhận những điểm khác biệt với điều kiện những khác biệt đó không làm tổn hại đến mục tiêu chung, hành động chung. Tác giả cũng đã nêu lên được những thành tựu đóng góp đáng kể vào quá trình xây dựng sự đồng thuận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế về tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện, về công tác tuyên truyền, vận động; về nội dung hoạt động, nguyên tắc hoạt động. Trong thời gian tới, để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng sự đồng thuận xã hội, tác giả cũng cho rằng Mặt trận cần có sự đổi mới về nhận thức, nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy; để Mặt trận thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng sự đồng thuận xã hội, cần có những điều kiện cơ bản như: phải xây dựng giá trị chung làm cơ sở cho đồng thuận xã hội, cần có đội ngũ cán bộ có tâm huyết, trí tuệ, năng lực...

  Xây dựng sự đồng thuận xã hội là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhưng đồng thời là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, cuốn sách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng sự đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước sẽ là tài liệu tham khảo giúp các cấp, ngành, bạn đọc có những nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này góp phần thực hiện mục tiêu có tính chiến lược của Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển.

  B. Thu

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ