Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long

Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Dong chi Pham Hung voi cmvn va que huong vlTác giả: Tập thể tác giả

  Số trang: 495 trang

  Đồng chí Phạm Hùng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng  và Nhà nước ta. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, với tinh thần trách nhiệm cao, kiên định, sáng tạo, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

  Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng, mà tên gọi thân thương là anh Hai Hùng, gắn liền với những bước ngoặt lịch sử oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Bảy mươi sáu tuổi đời, sáu mươi năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Phạm Hùng được Đảng, Nhà nước giao phó nhiều trọng trách: Trưởng ban Thống nhất Trung ương, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, trên cương vị Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo quân và dân miền Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, trên các cương vị công tác, đặc biệt trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí luôn thể hiện  tinh thần trách nhiệm cao, sự nghiêm túc, mẫu mực, luôn chăm lo giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đem hết nhiệt huyết và trí tuệ phục vụ cho Đảng, phục vụ nhân dân. Đồng chí là một trong những người khởi xướng và đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới của Đảng.

  Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng (11-6-1912 - 11-6-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng; công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt là những đóng góp của đồng chí trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong những năm đầu đổi mới đất nước…

  Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các  thế hệ hôm nay và mai sau; giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng – người cộng sản kiên trung mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ