Nghị quyết và một số báo cáo quan trọng tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XII

Nghị quyết và một số báo cáo quan trọng tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XII
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 248 trang
Giá tiền: 30.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm tập hợp nghị quyết và 5 báo cáo được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ chín và bảy báo cáo. Nghị quyết và các báo cáo tập trung vào vấn đề lớn: bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011); về công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nhân dân cả nước.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết thực nhằm phổ biến và đưa các nghị quyết của Quốc hội đến đông đảo tầng lớp nhân dân trong xã hội, là những định hướng góp phần quan trọng giúp chúng ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết và những chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ