Nghiên cứu xây dựng Cương lĩnh Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nghiên cứu xây dựng Cương lĩnh Đảng Cộng sản Trung Quốc
Tác giả: Chu Kính Thanh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Chu Kính Thaaltnh

  Cuốn sách nghiên cứu về việc xây dựng cương lĩnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên nhiều góc độ và hình thành hệ thống lý luận về nghiên cứu xây dựng cương lĩnh của đảng. Bằng phương pháp nghiên cứu so sánh việc xây dựng cương lĩnh của các chính đảng khác nhau, cuốn sách đưa ra các bài học tham khảo; chứng minh sự cần thiết phải duy trì sự thống nhất biện chứng giữa cương lĩnh tối đa và cương lĩnh tối thiểu; đồng thời, từ góc độ lý luận, đưa ra cách thức làm sao để duy trì sự thống nhất biện chứng giữa hai cương lĩnh này.


   Những nghiên cứu mang tính thực tiễn sâu sắc có tác dụng đề ra những kiến nghị, giải pháp cho cương lĩnh hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay, cũng như thúc đẩy sáng tạo trong cương lĩnh của đảng và tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của đảng, đảm bảo cho cương lĩnh được thực hiện… Đây vừa là vấn đề nghiên cứu mang tính nền tảng của ngành khoa học nghiên cứu xây dựng đảng, vừa là vấn đề nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, có tác dụng hỗ trợ cho việc nhận thức và nắm vững quy luật lãnh đạo, quy luật cầm quyền của đảng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đối với công tác xây dựng đảng, đặc biệt là công tác xây dựng chức năng cầm quyền của đảng.

  Đồng thời, việc tiến hành nghiên cứu so sánh cương lĩnh của chính đảng cũng là nội dung quan trọng của cuốn sách. Trên thế giới hiện tồn tại rất nhiều chính đảng, làm sao chọn được đối tượng để so sánh, làm thế nào để phản ánh một cách khách quan những bước phát triển mới nhất của cương lĩnh của đảng. Cuốn sách đã đưa ra được một số nghiên cứu bước đầu nhằm đóng góp những ý kiến mang tính thiết thực hơn cho công tác xây dựng cương lĩnh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ