Nguyễn Duy Trinh – Người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao tài năng (Hồi ký)

Nguyễn Duy Trinh – Người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao tài năng (Hồi ký)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nguyen Duy Trinh nguoi cs kien cuongTác giả: Nhiều tác giả

  Số trang: 484

  Đồng chí Nguyễn Duy Trinh là một nhà hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao tài đức vẹn toàn, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng quê nghèo khó nhưng giàu truyền thống cách mạng của xứ Nghệ, chứng kiến nỗi nhục của người dân mất nước, đồng chí đã sớm mang trong mình tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng.

  Bảy mươi lăm tuổi đời, gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng liên tục ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách. Cuộc đời hoạt động của đồng chí gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc ta.

  Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ và nhân dân, ghi nhớ, tri ân những đóng góp của các đồng chí cách mạng tiền bối, trong đó có đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Nguyễn Duy Trinh – Người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao tài năng (Hồi ký). Cuốn sách xuất bản trên cơ sở kế thừa phần lớn các bài viết được rút ra từ cuốn sách Nguyễn Duy Trinh – Hồi ký và tác phẩm xuất bản năm 2003 và bổ sung nhiều bài viết mới về những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trong lĩnh vực ngoại giao.

  Cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam, gồm hai tập hồi ký của đồng chí Nguyễn Duy Trinh và các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng và cán bộ có quan hệ công tác gần gũi với đồng chí Nguyễn Duy Trinh qua các thời kỳ cách mạng.

  Phần thứ hai: Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với sự nghiệp ngoại giao, gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, các bài tham luận tại Hội thảo khoa học Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và sự nghiệp ngoại giao nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15-7-1919 – 15-7-2010) do Bộ Ngoại giao tổ chức năm 2010.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ