Quyết định toàn quốc kháng chiến của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

Quyết định toàn quốc kháng chiến của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quyet dinh toan quoc khag chienTác giả: TS. Nguyễn Huy Động - ThS. Trần Hậu Hạnh (Đồng chủ biên)

  Số trang: 228

  Giá tiền: 40.000 đồng 

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền dân chủ nhân dân được thiết lập. Song, giành được độc lập chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới, Tổ quốc lâm nguy. Trước tình thế đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến, nhằm giữ vững thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

  Cuốn sách Quyết định toàn quốc kháng chiến của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay giúp cho bạn đọc hiểu rõ về quyết định kháng chiến của Đảng và Bác Hồ trong thời khắc nghiêm trọng của đất nước, trên cơ sở đó rút ra một số bài học cho công cuộc đổi mới hiện nay.

  Nội dung kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Nhà nước dân chủ cộng hòa trước nguy cơ bị diệt vong

  Chương II: Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

  Chương III: Tiếp tục vận dụng bài học về lãnh đạo toàn quốc kháng chiến của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Trọng Trung
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: Trần Đức Lương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đỗ Mười
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ