Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 516 trang
Giá tiền: 87.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của các cấp, các ngành, các địa phương; của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.

  Cuốn sách gồm một số tham luận của các đại biểu thuộc các đảng, bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước tham dự Đại hội XI của Đảng. Nội dung các bài tham luận chủ yếu xoay quanh đến các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, xã hội của Việt Nam như: Chính sách, biện pháp phát triển các thành phần kinh tế, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và kinh tế tri thức; Các giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định đời sống lâu dài cho nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp; Nâng cao dân trí, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng dân tộc – miền núi; Sự phát triển và quản lý nội dung thông tin trên internet;... Hầu hết các bài tham luận đều có những đánh giá, nhận xét, tổng kết lại quá trình phát triển, cũng như những thành tựu, hạn chế về một vấn đề nào đó của đất nước. Quan trọng hơn là mỗi tham luận đều đưa ra những gợi ý như những giải pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn, thách thức mà đất nước ta chưa giải quyết được, là một định hướng góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh, tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ