Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 516 trang
Giá tiền: 87.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của các cấp, các ngành, các địa phương; của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.

  Cuốn sách gồm một số tham luận của các đại biểu thuộc các đảng, bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước tham dự Đại hội XI của Đảng. Nội dung các bài tham luận chủ yếu xoay quanh đến các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, xã hội của Việt Nam như: Chính sách, biện pháp phát triển các thành phần kinh tế, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và kinh tế tri thức; Các giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định đời sống lâu dài cho nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp; Nâng cao dân trí, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng dân tộc – miền núi; Sự phát triển và quản lý nội dung thông tin trên internet;... Hầu hết các bài tham luận đều có những đánh giá, nhận xét, tổng kết lại quá trình phát triển, cũng như những thành tựu, hạn chế về một vấn đề nào đó của đất nước. Quan trọng hơn là mỗi tham luận đều đưa ra những gợi ý như những giải pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn, thách thức mà đất nước ta chưa giải quyết được, là một định hướng góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh, tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ