Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 516 trang
Giá tiền: 87.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của các cấp, các ngành, các địa phương; của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.

  Cuốn sách gồm một số tham luận của các đại biểu thuộc các đảng, bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước tham dự Đại hội XI của Đảng. Nội dung các bài tham luận chủ yếu xoay quanh đến các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, xã hội của Việt Nam như: Chính sách, biện pháp phát triển các thành phần kinh tế, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và kinh tế tri thức; Các giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định đời sống lâu dài cho nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp; Nâng cao dân trí, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng dân tộc – miền núi; Sự phát triển và quản lý nội dung thông tin trên internet;... Hầu hết các bài tham luận đều có những đánh giá, nhận xét, tổng kết lại quá trình phát triển, cũng như những thành tựu, hạn chế về một vấn đề nào đó của đất nước. Quan trọng hơn là mỗi tham luận đều đưa ra những gợi ý như những giải pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn, thách thức mà đất nước ta chưa giải quyết được, là một định hướng góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh, tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ