Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta

Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • thuctrangvagiaiphap

  Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Yên (Chủ biên)

  Số trang: 212

  Giá tiền: 37.000 đồng

  Sách và xuất bản phẩm ở nước ta hiện nay có nội dung ngày càng phong phú và đa dạng, nhiều ấn phẩm có chất lượng cao, được phát hành rộng khắp trong và ngoài nước, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng tâm hồn, bản lĩnh con người Việt Nam, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và làm giàu thêm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là những thành tựu mà ngành xuất bản sách ở nước ta đã đạt được kể từ những năm đổi mới đất nước đến giai đoạn hiện nay.

  Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động xuất bản sách đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của mặt trái cơ chế thị trường và bộc lộ nhiều yếu kém, bất cấp. Một trong những yếu kém, bất cập đó là tình trạng in lậu sách chưa được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh. Trong thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu sách có chiều hướng gia tăng, diễn biến tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của các nhà xuất bản, cơ sở in, phát hành sách, tác giả và người đọc sách, gây bức xúc, bất bình trong dự luận xã hội.

  Nhằm góp phần tìm hiểu thực trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta do PGS. TS. Lê Văn Yên chủ biên.

  Cuốn sách được trình bày thành 2 chương:

  Chương I: Thực trạng in lậu sách và công tác phòng, chống in lậu sách ở nước ta

  Chương II: Những vấn đề đặt ra, phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm góp phần khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay

  Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, đánh giá tính chất, quy mô, phạm vi, nguyên nhân và tác hại của tình trạng in lậu sách trong nền kinh tế thị trường đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội; phân tích rõ thực trạng in lậu sách và thực trạng công tác phòng, chống in lậu sách ở nước ta trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng và các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta.

  Đinh Trọng Minh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ